Renkli A3 MFP Error Hata

Tanım:FAKS PWB sistem hatası FAKS PWB'nin arızası nedeniyle FAKS işlemine devam edilemiyor. Kod:C0030 Çözüm:FAKS PWB 1. Güç kablosunu duvar prizinden çıkarın ve beş saniye bekleyin. Ardından güç kablosunu takın ve ardından güç anahtarını açın. 2. FAKS bellenimini yeniden yükleyin. 3. FAKS PWB'sini değiştirin. Tanım:FAX PWB uyumsuz algılama hatası FAX PWB ile ilk iletişimde, herhangi bir normal iletişim komutu iletilmez. Kod:C0070 Çözüm:Ana/motor PWB'si Ana/...


Siyah Beyaz A3 MFP Error Hata

Tanım:FAKS PWB sistem hatası Sebep:FAKS ürün yazılımı hatası nedeniyle FAKS işlemeye devam edilemez. Kod:C0030 Çözüm:1 Ana gücün sıfırlanması FAKS PWB düzgün çalışmıyor. Güç anahtarını kapatın ve elektrik fişini çekin. 5s geçtikten sonra, elektrik fişini yeniden takın ve güç anahtarını açın. 2 Donanım yazılımı yükseltme Donanım yazılımı arızalı. FAKS üretici yazılımını yeniden yükleyin. 3 FAKS PWB'yi değiştirme FAKS PWB arızalı. FAKS PWB'yi değiştirin. Tanım:Moto...


Renkli MFP Error Hata

   Tanım:FAKS PWB sistem hatası Sebep:Ürün yazılımı hatası nedeniyle FAKS işlemeye devam edilemez. Kod:C0030 Çözüm:1 Firmware'i yeniden yükleme Firmware hatalı. Bellenimi yeniden yükleyin. 2 Bağlantının kontrol edilmesi Konektör düzgün bağlanmamış veya kablo arızalı. Aşağıdaki kablo konektörlerinin terminalini temizleyin ve konektörleri yeniden bağlayın. Süreklilik yoksa kabloyu değiştirin. • FAKS PWB - Ana/motor PWB 3 FAKS PWB'nin değiştirilmesi FAKS PWB arızalı. FAKS PWB'yi değiştirin. 4 ...


Renkli Yazıcı Error Hata

Tanım:Yedek bellek aygıtı hatası Flash bellekten anormal bir durum çıktısı verir. Kod:C0100 Çözüm:Flash bellek (Ana/Motor PWB) 1. Güç kablosunu duvar prizinden çıkarın ve beş saniye bekleyin. Ardından güç kablosunu takın ve ardından güç anahtarını açın. 2. Ana/motor PWB üzerindeki konektörlerin doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin ve değilse yeniden bağlayın. 3. Ana/motor PWB'sini değiştirin. Tanım:MAC adresi veri hatası MAC adresinin geçersiz veri olması...


MFP Siyah Beyaz Error Hata

  Tanım:FAKS PWB sistem hatası FAKS PWB'nin arızası nedeniyle FAKS işlemine devam edilemiyor. Kod:0030 Çözüm:FAKS PWB FAKS PWB'yi değiştirin Tanım:FAX PWB uyumsuz algılama hatası FAX PWB ile ilk iletişimde, Kod:0070 Çözüm:FAKS PWB FAKS PWB'yi değiştirin. Ana/Motor PWB'si Ana/motor PWB'sini değiştirin.​  Tanım:Yedek bellek aygıtı hatası Flash bellekten anormal bir durum çıktısı verir.​ Kod:0100 Çözüm:Flash bellek Ana/motor PWB'sini değiştirin. An...


Siyah Beyaz Error Hata

Tanım:Yedek bellek aygıtı hatası Flash bellekten anormal bir durum çıktısı verir. Hata Kodu: C0100 Hatasıyla karşılaştığınızda Çözüm:Flash bellek Ana/motor PWB'sini değiştirin. Ana/Motor PWB'si Ana/motor PWB'sini değiştirin. Tanım:MAC adresi veri hatası MAC adresinin geçersiz veri olması durumunda   Kod:C0120 Çözüm:Flash bellek Ana/motor PWB'sini değiştirin. Tanım:Yedek bellek Okuma/yazma hatası NAND belleğine okuma/yazma işlemi yapılamaz.   Kod:C0130 Çözüm:Flash b...